A Rajtengedélyvizsga

 Ahhoz hogy versenyezhess, le kell tenned egy vizsgát, amivel megmutatod tudásodat mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekben.

 

Feltételek:
1.A vizsga korhatár nélkül letehető.Feltétel azonban,hogy a lovas birtokolja a lóismereti alapbizonyítványt.A vizsgázónak rendelkeznie kell: sportegyesületi tagság,sportorvosi engedély.
2.A vizsgán résztvevő lovak ill. pónik életkora legalább 5 év legyen és a vizsgakövetelmények szintjére kiképzettek legyenek.
3.Egy vizsgára lovanként legfeljebb két vizsgázó juthat.

Vizsgakövetelmények:

1. Díjlovaglás részvizsga:
"E" osztályú díjlovagló feladat lovaglása egyénileg vagy osztályban a bíró döntése alapján,vezényszóra. Segédszár használható (kivéve az un.Weirother szárat).
E8-as díjlovagló program letölthető: http://www.horvath-lukacs.hu/dijlovas/eDressage/index.html
A bíró javaslatára lócsere lehetséges.Bírálatra kerül a lovas ülése és befolyása 10 - 0 pontszá mközött.

2. Díjugratás részvizsga:
"E" osztályú stílusugratás (8 akadály ,80 cm magasság).Bírálatra kerül a lovas ülése és befolyása,a feladatmegoldás és az összbenyomás 10- 0 közötti pontszámmal.Az akadályhibák és az engedetlenség vagy a lóról esés nem jelentenek pontlevonást.A harmadik engedetlenség ill. a második lórólesés vagy bukás a vizsgából való kizárást vonja maga után.

3. Tereplovaglás vizsga:
Kiegészítésképpen letehető a tereplovas vizsga is egy alkalmas terepversenyen való indulással.A vizsga elfogadható,ha azt 5 pontra értékelik.Ez a vizsga a Rajtengedélyvizsgától helyben és időben függetlenül is letehető.

4. Elméleti vizsga:
Az "E" osztálynak megfelelő lovas alapismeretek.
Az állatvédelmi törvény idevágó részei és rendelkezései
A lovas viselkedése terepen,mezőn,erdőn és városi forgalomban

 

Vizsgáztatóhely,vizsgadíj:

1. Vizsgát a Magyar Lovas Szövetség által elismert vizsgáztatóhelyen lehet szervezni az adott Megyei Lovasszövetség engedélyével.
2. Vizsgát nem lehet versennyel összekötni.
3. A vizsgadíjat a helyszínen a vizsgabizottságnál vagy csekken a MLSz részére kell befizetni .
4. A vizsga időpontját előre be kell jelenteni.

Vizsgabizottság:

1. A vizsgán két vizsgabiztos vizsgáztat.Az elméleti vizsga szükség esetén megosztható a két vizsgabiztos között.
2. Vizsgabiztosok a Magyar Lovas Szövetség vizsgabiztosi listájáról hívhatók.
3. A vizsgabiztos és a rendező felelőssége,hogy összeférhetetlenség ne fordulhasson elő. (pl.hogy a vizsgabiztos volt a vizsgázó felkészítő edzője,vagy vezetője ill. edzője a vizsgáztatóhelynek,vagy rokoni kapcsolat áll fenn a vizsgázóval stb…)

Vizsgaeredmények:

1. A részvizsgák a Magyar Lovas Szövetség szabályzata szerint kerülnek elbírálásra
2. A díjlovagló,díjugrató és elméleti részvizsgán külön-külön elkell érni az 5,0 pontot,ellenkező esetben a vizsgát sikertelennek kell minősíteni.A sikertelen vizsgát is be kell vezetni a vizsganyomtatványba.

Ismétlővizsga:

A sikertelen vizsga után legkorábban 2 hónap elteltével ismételhető a vizsga.
Minden esetben az egész vizsgát ismételni kell.

Oklevél,rajtengedély:

A sikeres vizsga után a Magyar Lovas Szövetség által kiadott oklevelet kap a lovas,a sportkönyvébe pedig bejegyzik a Rajtengedélyvizsga letételét.
A vizsgázott lovasok jogosultak Díjlovaglásban E és A osztályban, Díjugratásban B1a versenyszámban,Lovastusában előkezdő kategóriában hivatalos versenyeken indulni.

Lóismereti alapbizonyítvány:

A lóismereti bizonyítvány a Magyar Lovas Szövetség Rajtengedélyvizsgájának feltétele.
Vizsgáztatást végezhet a Magyar Lovas Szövetség által elismert vizsgáztatóhely ill. a Magyar Lovas Szövetség engedélyével rendelkező egyesület.
A vizsgaidőpontokat előre be kell jelenteni.Az alapvizsgát a rajtengedélyvizsga napján is le lehet tenni.
Az egyesületeknek előkészítő tanfolyamokat is kell kínálniuk,melyeket lovasoktató vagy magasabb végzettségű edző vezethet.

Vizsgakövetelmények:

1. Gyakorlat
A vizsgázónak be kell mutatnia ,hogy magabiztosan tud bánni a lóval.
-a ló megközelítése,
- a ló vezetése,elővezetés ,megkötés
- elhaladás más lovak mellett
- elengedés legelőn
- felszerszámozás (nyergelés,kantározás)
- a ló viselkedésének felismerése
- lószállítás

2. Elmélet:
a) A ló viselkedésformái,bánásmód,mozgatás
- fejlődéstörténet,viselkedésformák,viselkedés szerinti bánásmód,
- biztonsági szempontok,balesetmegelőzés
- a lovak megkülönböztetése és bírálata

b) Takarmányozás és takarmányozástechnika
- Anatómiai és emésztési alapismeretek
- Takarmányok és takarmányadagok
- Takarmányozástechnika

c) Lóegészségügyi alapismeretek
- Lóápolás,pataápolás,felszerelés
- Anatómiai alapok és fontosabb betegségek
- Vakcinázások és féregtelenítések
- Elsősegélynyújtás

d)Istállók,melléképületek,lovaspályák
- Alapismeretek az istállótípusokról,istállóklímáról,istállóberendezésről,kifutókról és legelőkről.

Vizsgáztatóhely,vizsgadíj:

1.A MLSz által elismert vagy az MLSz engedélyével rendelkező vizsgáztatóhely.
2. A vizsga letehető egy másik vizsgával (pl.:Rajtengedélyvizsga) egyidőben is.Azonban lovasversennyel nem vonható össze.
3.A vizsgadíjat a rendező szedi be.

Vizsgabizottság:

1.A vizsgán két vizsgabiztos vizsgáztat.Az elméleti vizsga szükség esetén megosztható a két vizsgabiztos között.
2.Vizsgabiztosok a Magyar Lovas Szövetség vizsgabiztosi listájáról kerülnek kijelölésre.
3.A vizsgabiztos és a rendező felelőssége,hogy összeférhetetlenség ne fordulhasson elő. (pl.: hogy a vizsgabiztos volt a vizsgázó felkészítő edzője,vagy edzője ill.vezetője a vizsgáztató helynek,vagy rokoni kapcsolatban áll a vizsgázóval stb…)

Vizsgaeredmény:

A vizsgabizottság a vizsgát "megfelelt" vagy " nem felelt meg " módon értékeli.

Ismétlővizsga:

A "nem felelt meg" vizsga a következő vizsgaidőpontban ismételhető,amikor a teljes vizsgát ismételni kell.

Oklevél:

A MLSz a Lóismereti alapvizsga teljesítéséről oklevelet ad ki.                                

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő